Kancelaria parafialna

Czynna:

• PONIEDZIAŁEK, WTOREK i CZWARTEK – od godz. 18.30 do 19.30
• SOBOTA - od godz. 10.00 do 11.00.

Do chrztu dziecka:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Odpis aktu małżeństwa z rodziców dziecka z USC. Dla rodziców chrzestnych - z parafii, gdzie mieszkają - zaświadczenie od Ks. Proboszcza, że są osobami religijnymi, wierzącymi, praktykującymi i mogą podjąć obowiązki matki chrzestnej lub ojca chrzestnego.
3. Należy podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka przyjmującego chrzest, rok urodzenia rodziców, adres zamieszkania.
4. Dokładne dane rodziców chrzestnych - adres zamieszkania; miejscowość, ulica, numer domu.

Do sakramentu małżeństwa:

Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest Parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, gdzie załatwia się formalności przedślubne.
W kancelarii parafialnej należy przedłożyć: metrykę Chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące), świadectwo Bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dowód osobisty, dokumenty konkordatowe, stwierdzające stan wolny z USC - (małżeństwo konkordatowe - dokumenty są ważne tylko 3 miesiące, od dnia ich wydania przez USC ), świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego obojga narzeczonych, ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu). Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem, okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

Kurs przedmałżeński, w wybranej przez narzeczonych parafii, zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych.
Przed Sakramentem Małżeństwa RÓWNIEŻ świadkowie powinni: przystąpić do Sakramentu Pokuty, a w dniu Sakramentu Małżeństwa do komunii św. Nie ma ślubów z przyjęciem weselnym: w okresie Adwentu, w okresie Wielkiego Postu, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Pogrzeb chrześcijański:

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw związanych z pogrzebem:
1. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego).
2. Zaświadczenie ze szpitala - od Księdza - że chory w czasie leczenia szpitalnego przyjął sakramenty święte, lub od kapłana który je udzielił np. w domu chorego.
3. Akt zgonu ze szpitala.
4. Po śmierci najbliższej nam osoby, zawiadamiamy o tym fakcie, jak najszybciej Administrację Cmentarza, aby można było ustalić dzień i godzinę pogrzebu. Można tego dokonać osobiście lub telefonicznie. Gdyby zmarła osoba była mieszkańcem innej miejscowości, a rodzina chciała ją pochować na naszym cmentarzu parafialnym, to musi mieć pisemną zgodę na to Księdza proboszcza tej parafii, na której terenie zamieszkiwała przed śmiercią. Rodzina ma obowiązek postarać się w takim wypadku o pisemną zgodę i dopiero w oparciu o nią załatwiać w naszej parafii pogrzeb.