Spotkajmy się!

Link do transmisji wydarzeń na: YouTube

Świadectwa kleryków #przecieżmniewołałeś: YouTube

Świadectwa kapłanów (PO)WOŁANIE: YouTube