Aktualności

„Bóg zapłać” wszystkim, którzy w minionym roku w jakikolwiek sposób przyczynili się do funkcjonowania naszej parafii: księżom współpracownikom i księżom Sercanom, p. organiście, p. kościelnemu, lektorom, ministrantom, oazie i scholi za podjęte posługi w kościele. „Bóg zapłać” Siostrom Boromeuszkom, p. gospodyni i paniom, które sprzątają kościół i plebanię. Dziękuję również Zespołowi Charytatywnemu i Różom Różańcowym, wszystkim Parafianom, Dobroczyńcom i Gościom za obecność, modlitwy i ofiary, zwłaszcza te, składane na potrzeby naszego kościoła, w drugą niedzielę miesiąca.

Życzymy wszystkim, aby ten Nowy Rok przeżywany w 100 lecie objawień fatimskich, pomógł nam doświadczyć, jak wielkie rzeczy czyni Bóg tym, którzy Go miłują. Niech dotknięcie czułej ręki Maryi prowadzi nas po właściwych ścieżkach życia i przynagla, by głosić Boże Słowo świadectwem własnego życia.

Szczęść Boże w Nowym 2017 Roku.